archiveren | Geschiedenis RSS voor deze sectie

Reimerswaal, een Zeeuwse plaatsnaam

Een sympathieke lezer wees mij bij een eerder artikel over de verzonken Zuid-Bevelandse stad Reimerswaal in de richting van een boek waarin een uitgebreider verhaal is opgetekend over deze geschiedenis. Weer eens een mooie gelegenheid om iets bij de oude boekenboer aan te schaffen. In dit boekwerk wordt de geschiedenis achter de Zeeuwse plaatsennamen doorlopen, waaronder dus ook die van de stad Reimerswaal, die niet meer bestaat en nu slechts een tot ‘kleiplaten met wat restanten van fundamenten gereduceerde’ plek is, zo valt te lezen in het artikel.

Het verhaal draagt de titel ‘Verdestrueert en geheel teniet’. Dit eerste woord behoeft wellicht enige verduidelijking, afkomstig uit het Latijn, betekent het afbreken, vernielen. Een toepasselijk titel, want de stad is langzaam door de zee verzwolgen en thans verworden tot een hoop klei. Het was een langzaam proces zo leren we, door branden en overstromingen werd heel Zeeland vroeger zwaar geplaagd, maar had voor Reimerswaal het gevolg dat het langzaam steeds onleefbaarder werd en de inwoners vetrokken.

Reimerswaal is waarschijnlijk ontstaan eind in 12 eeuw, kreeg in 1375 stadsrechten en was toen een handelscentrum en een uitvoerhaven van wol, graan en zout. Vooral de stormvloeden van 1530 en de decennia erna waren voor de stad een ramp en uiteindelijk noodlottig. De meeste inwoners zochten een andere woonplaats, enkel vissers bleven er wonen tot 1630, maar vetrokken nadat er Spaanse krijgsgevangen werden geplaatst.

Het toponiem, oftewel plaatsnaam, wordt door de schrijvers van het artikel als volgend verklaard; de plaatsnaam Reimerswaal bevat ‘waal’ als kolk (wieling in het water) , voorafgegaan door een persoonsnaam die in de middeleeuwen ook voorkomt als Reimar, een verkorting van Reginmar. Varianten van het toponiem zijn Romerswaal, Rommerswaal en Remmerswaal. Zo duiden de schrijvers de wordingsgeschiedenis van Reimerswaal in een verder prettig leesbaar boek. 

Het boek ‘Zeeuwse plaatsnamen, van Aardenburg tot Zonnemaire’ (Uitgeverij ADZ Vlissingen november 1995) is een samenstelling van eerder verschenen artikels over Zeeuwse plaatsnamen in de Provinciale Zeeuwse Courant, de schrijvers zijn L. van Driel en A. Steketee.

‘Killing Hope’ over de couppoging in Suriname

Via de sociale media werd ik geattendeerd op het boek ‘Killing Hope’ dat in 1986 uit is gekomen met extra aanvullingen in 2003. Het gaat over de rol van de Verenigde Staten van Amerika en haar inlichtingendienst CIA in de wereld. De Amerikaanse journalist William Blum, die eind 2018 overleed, heeft het boek geschreven en er zitten een aantal extra opvallende hoofdstukken in die extra interessant zijn voor Nederlanders.

Zo geeft Blum goed inzicht in de botsing tussen de CIA en de Franse president Charles de Gaulle, wanneer de laatste erover kiest om Algerije onafhankelijk te verklaren en zijn keuze om het Franse leger niet onder het commando van de NAVO te plaatsen. In Duitsland in de jaren vijftig en zestig lijkt de CIA zich hier en daar te verbinden met allerlei extremistische groeperingen in het land en zo te proberen het communisme in het oosten van het land te beschadigen.

Als het over Suriname gaat wordt het nog wat interessanter. Enkele jaren na de onafhankelijkheid van het land wordt er vanuit de VSA een heuse coup voorbereid. Dit nadat president Bouterse volgens de CIA te veel ruimte laat aan communistisch Cubaanse invloeden. Een gewapende coup wordt verhinderd en dat deels door een tip vanuit de Nederlandse BVD, door infiltratie van deelnemers die vanuit Nederland wilden meedoen. Dit deel van een groter verhaal geeft extra context bij verhalen over de ‘decembermoorden’ die we af en toe nog in de Nederlandse media voorbij zien komen.

Het boek leunt vooral op eerder verschenen artikels in Amerikaanse kranten en tijdschriften en doorloopt per land en specifieke periode de gebeurtenissen. Al met al geeft Blum een behoorlijk scherp beeld van de bemoeienissen van de Amerikanen overal in de wereld.

Gezien bij Leonardo da Vinci-tentoonstelling

Het Laatste Avondmaal

Toestel voor het graven van kanalen

Leonardo’s tijd

Bevrijding Brielle 1 april

Bezoek op 1 april aan de stad Brielle, vanwege het bevrijdingsfeest.

20160401_bevrijdingbrielle_a

20160401_bevrijdingbrielle_e

20160401_bevrijdingbrielle_h

20160401_bevrijdingbrielle_k