archiveren | Geen categorie RSS voor deze sectie

Bommen op boeken tijdens WO2

Voor mij was wel bekend dat de grootschalige bombardementen door de Britten en Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog enorm veel burgerdoden tot gevolg hadden, denk aan de tienduizenden doden in Dresden, de vernietiging van de kunsten is een wat minder bekende uitstap onder de liberale misdaden. Een deel hiervan is de vernietiging van Duitse boekhandels, met als gevolg het verdwijnen van miljoenen boeken. Jan L. Alessandrini verhaalt dit vanuit zijn onderzoek ‘bombs on books’ tijdens een bijeenkomst in Leuven in 2015 over deze verbrande bladzijde van de geschiedenis.

Dat die verliezen enorm zijn vanwege de nietsontziende bombardementen op de Duitse steden mag evident zijn. Alleen in Berlijn al, met bombardementen op o.a. de raadsbibliotheek en de deelstaatsbibliotheek zijn er 3.580.000 boeken verloren gegaan. Het Derde Rijk had een richtlijn om onvervangbare cultuurobjecten ten tijde van oorlog in vuurvrije bunkers op te slaan, maar toen de oorlog voortduurde en het Rijk er steeds hopelozer voor stond, werd dit een steeds onmogelijkere opgave.

Gezien de bewuste keuze van de bombardementen, we weten dat bepaalde fabrieken niet werden meegenomen op de vliegroutes, schetst dit opnieuw een beeld van bewuste keuzes van het Brits-Amerikaanse kamp om ook bibliotheken mee te nemen in het oorlogsgeweld. Voor wie het overzicht ziet van de bibliotheken die het slachtoffer zijn geworden, doorheen het Rijk van Kiel en Bonn tot aan Leipzig, het is wel even schrikken. Zonde van al die boeken.

Het vervaardigen van vijanden in een democratie

Bij de start van het nieuwe jaar kwam Nieuwsuur, een programma op de publieke omroep, met een rapportage waarin men de interne vijand vaststelde voor in het jaar 2021. Moedige journalisten van dit programma, waren met de aller grootse sluwheid geïnfiltreerd in chatgroepen waar extreme taal werd uitgesproken. Dit werd dan maar als bewijs voor een grootschalige samenzweringswering geduid en in combinatie met welgezinde ‘experts’ weet men te melden dat rechtse extremisten op een behoorlijke schaal radicaliseren. Gevaar, gevaar!

De rol van media, denkers en opiniemakers in dit proces om namens (delen van) de macht vijanden te vervaardigen is een oude handigheid die keer op keer weer wordt ingezet. De laatste jaren waren politieke partijen tot aan kleine tijdschriften slachtoffers van deze strategie; alt-right, Russische trollen, anti-vaxxers, complotdenkers, extreemrechts, zijn de veelvoorkomende etiketteringen. Het zijn de vijanden van binnenin, ze zouden de democratie, rechtstaat, mensenrechten of de grondwet bedreigen.

Deze vijand moet van alles aangewreven worden, de ander is het kwaad, tiranniek, bedreigend, onmenselijk, misdadig. De vervaardiging van de vijand kent volgens Pierre Conese, die er een boek over heeft geschreven, drie belangrijke aspecten;

  1. De vervaardiging van de vijand is een sociologisch proces; van afbakening, een ideologie, een bedreiging
  2. De onderverdeling van vijanden (bv.  Ideologische of mondiale)
  3. De vijand ontmantelen; een politieke handeling (de overwinnaar bepaalt, bv. Joegoslavië-tribunaal)

Hoewel uit deze aspecten goed valt op te maken dat het Conese gaat om geopolitieke vijanden van de democratie, valt het volgens mij ook toe te passen op de vervaardiging van interne vijanden binnen het land zelf. Het idee achter het vervaardigen van deze vijanden is om de eigen gebreken te maskeren of om middelen te generen zo de eigen positie te verstevigen. Daarnaast geeft een gemeenschappelijk vijand een zeker identiteit, die het geweten prikkelt en de groep laat inzien dat het hier ernst is deze vijand uit te schakelen voordat hij hen uitschakelt.

Conese wijst erop dat dit alles een sociologisch proces is en een groep in overtuiging samenbrengt en gepaard gaat met zware stigmatisering van een andere groep mensen, het geweten manipuleert om vervolgens geweld te rechtvaardigen. Bij de interne vijand zal het dan vooral gaan om het aanpassen van wetgeving, politiegeweld of andersoortige overschrijdingen van het staatsapparaat. Het is daarna aan iedereen in de groep om zelf grenzen over te gaan, dit wel in het reine met het nieuwe, opgepoetste, eigen geweten.

Alfred Vierling: “Want men doet niet alleen maar de gebedsoproep, men haalt ook de koranteksten aan…”

Vraaggesprek met Alfred Vierling over de islamitische gebedsoproepen in Nederland.

HIER te lezen.

Documentaire: Allen tegen allen

Er is in de vorm van een documentaire, een op de feiten gebaseerde film, middels beelden, geluidsfragmenten en foto’s, getracht een inzicht te geven in het fascisme in het Nederland ten tijde van het interbellum. Deze politieke stroming was in heel Europa in grote opgang in de periode tussen de twee grote Europese oorlogen van de 20st eeuw en greep in meerdere landen de macht. In de film doorloopt men fascistische partijen en organisaties die in Nederland toentertijd actief waren. Met veel aandacht voor speldjes, vlaggen, liederen e.d., maar ook zelden vertoonde vraaggesprekken met oud-Zwart Front mensen. (Een van de grootste fascistische partijen uit die periode.) Het bestaat daarnaast uit mooie beelden van Nederland en archiefbeelden van voormannen en hun partijen, met daarnaast dreigende trommelmuziek, zo het publiek in de authentieke sferen te brengen.

Meerdere verzamelaars, historici, schrijvers en filosofen worden aan het woord gelaten om materiaal te presenteren of fascisme te duiden. Zo neemt Wim Zaal, een schrijver en iemand die nog echte fascisten heeft gekend, de kijkers mee naar het woonhuis van de fascistische priester Wouter Lutkie ergens in de bossen van Nuland, dat nu helemaal is afgebroken. Ook krijgen we de ‘muur van Mussert’ in Lunteren te zien, opgetrokken om de NSB te ondersteunen bij massabijeenkomsten, nagekeken van de Duitse buren die meerdere van zulke locaties bezaten.

Met het aanvoeren van een aantal filosofen die het fascisme typeren als virus ‘wat in je zit en moeilijke van los te komen valt’ of als een stel rancuneuze lieden die erop uit zijn om met geweld hun gram te halen vanwege hun miserabel leven, daar gaat men toch wel wat scheef. Geldt dit dan niet voor alle opposanten die een vijandig politiek systeem bestrijden? Ook wordt van de opgevoerde psychologen van de koude grond hun liberale achtergrond niet genoemd. Theodor Adorno, Klaus Theweleit, Sybe Schaap zijn of waren allemaal verbonden aan de liberale internationale, zo zat bijvoorbeeld Schaap voor de partij van het grootbedrijf (VVD) in de Eerste Kamer.

Wat ook betwistbaar is, is dat het fascisme en het nationaalsocialisme als losstaande bewegingen worden gezien en hun kritiek op het (liberaal) democratische systeem niet als wijdverbreid fenomeen. Dat was het wel, ook bij andere stromingen, zoals de vele linkse antwoorden hierop én bij partijen met veel meer macht en invloed. Er zou daarnaast nauwelijks intellectuele onderbouwing van het fascisme zijn en zeker door hun woordvoerders niet gekend zijn en deze worden neergezet als dommige mannen. Dat verklaart dan niet de enorme aantrekkingskracht die deze ideologie heeft gehad op allerlei schrijvers, denkers en kunstenaars in het interbellum én bovenal de oorzaak van de haar opkomst. Dat was namelijk – en is het nu ook nog – een falende democratie die grote delen van haar eigen burgers in de kou laat staan.


Documentaire: Allen tegen allen
Regisseur: Luuk Bouwman
Duur: 1u43
Nu in het filmhuis of het internet

Drukbezochte herdenking ter ere van Pim Fortuyn

Vandaag werd in Rotterdam door de lokale politieke partij Leefbaar Rotterdam een herdenking georganiseerd ter ere van Pim Fortuyn die 15 jaar gelden werd vermoord. Er waren meerdere sprekers waaronder Joost Eerdmans, Wierd Duk, Martin Bosma en Afshin Ellian. Ook sprak een dichteres en was er muziek van Lee Towers. Bij het standbeeld van Fortuyn op de Pim Fortuynplaats aan de Korte Hoogstraat waren een paar honderd mensen op de uitnodiging afgekomen.

Lees verder op Re-Act

Verenigde Naties botst met Hongarije over opsluiten immigranten

Het departement van de Verenigde Naties (VN) dat zich bezighoudt met immigratie richting Europa, heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over Hongarije. Men vindt het nog onverstandig dat mensen die de Europese Unie bereiken of zich elders op het continent bevinden nog doorgestuurd worden naar Hongarije. Punt van ongemak is het opsluiten van immigranten, dat volgens het VN onder slecht omstandigheden zou gebeuren en het zou niet in overeenstemming zijn met de EU- en internationale wetgeving.

Lees HIER verder

MH17 en het JIT onderzoek. Onderste steen komt nooit boven.

Een kritische blik op de eerste resultaten strafrechtelijk onderzoek 28-09-2016 van het JIT over het neerhalen van de MH17 .

Het Amerikaanse scenario
Eerder neergeschoten militaire vliegtuigen
Oekraïne als onderdeel onderzoeksteam
De ontbrekende radargegevens

Nederland en #MH17 niet op radar van de NAVO

Het onderzoek over de toedracht van het neergestorte toestel MH17 boven het oorlogsgebied in Oekraïne toont steeds meer gaten. De Nederlandse regering heeft het dan ook lastig om vragen te beantwoorden van kritische volksvertegenwoordigers die opheldering willen over de vele gaten in het verhaal. Eén zo’n voorbeeld is het ontbreken van radarbeelden van het gebied en omstreeks het tijdstip van het neergaan van het vliegtuig. Logischerwijs zijn deze beelden van groot belang, immers het laat zien wat er zich op het bewuste moment exact afspeelt.

Lees HIER verder.

Nederlandse troepen naar Oost-Europa. Barbarossa redux?

Op 8 en 9 juli 2016 kwamen de Atlantische krachten samen op de NAVO-top in Polen. Vanaf die plek hoorden we de bekende verhalen over het moeten investeren in de opbouw van onze legers. Er zijn immers nieuwe vijanden, die ons bedreigen. In aanloop van de top werd in het Nederlandse Parlement over deze agenda al vergaderd en werd er met een meerderheid besloten dat ook Nederland troepen gaat leveren in Oost-Europa, tegen wat men als de Russische dreiging omschrijft.

Lees HIER verder.