Archief | Cultuur RSS for this section

Mjolnir Issue III : personae

Als door een gelukje kocht ik enkele weken terug een exemplaar van het blad Mjonir. Een Engelstalig kunsttijdschrift met op de kop een aantrekkelijke beeltenis van de Amerikaanse dichter Ezra Pound. De inhoud blinkt uit in originaliteit, want er zijn vele foto’s en tekeningen in te vinden die men elders niet zal zien. Europese architectuur, vrouwen in natuurlijke vormen en strijdbare mannen. De uitgeschreven toneelteksten zijn vermakelijk en de poezië klinkend en dicht bij de realiteit. Zelfs voor iemand die zich niet al te aangetrokken voelt door sommige Anglo inzichten, is het schrijfsel prettig leesbaar.

Advertenties

Rijsel in Frankrijk

Lees Verder…

[BOEK] LIEVER REVOLUTIE DAN OORLOG! DOOR RUUD BRUIJNS

Het recent uitgekomen boek over de Internationale Socialistische Anti-Oorlogsliga (1931-1939) geeft nieuwe inzichten over de rol van de Liga in de periode tussen de twee grote Europese oorlogen van de 20ste eeuw. Schrijver is historicus Ruud Bruijns die bekendheid geniet vanwege zijn onderzoek over de persoon Joris van Severen en het Verdinaso. Bruijns heeft met zijn boek over de Liga een aantal interessante vondsten boven tafel weten te halen en laat met meerdere schetsen zien hoe een politieke partij, vakbond en buitenparlementaire activisme ook toen al moeizaam door een deur konden; pragmatisme tegenover idealisme, gematigd tegenover radicaal, zelfs al komen de opvattingen overeen. Daarbij gaat de historicus in zijn boek dieper in op de keuze voor het gebruik van geweld, de rol van het antimilitarisme en antifascisme in de sociaal-democratie, het falen van het internationalistisch denken en de aanwezigheid van de Liga bij de nationalistische IJzerbedevaart.

Lees HIER verder

Gezien op de tentoonstelling 80 jaar Oorlog in het Rijksmuseum

Duinkerken, plattegrond van een Nederlandse stad. Jacob van Deventer (ca. 1500)

Kaart van wol en linnen . Het ontzet van Leiden door de geuzen in 1574. Lanckaert, Liefrinck, van Swanenburgh (1587 – 1589)

Portret van Josephus Scaliger. Pieter Feddes van Harlingen (ca. 1586 – 1623 )

Lezing en tentoonstelling 80 jaar Oorlog in het Rijksmuseum

Op het moment loopt in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling 80 Jaar Oorlog, die gaat over de onafhankelijkheidsoorlog van de Nederlanden tegen het Spaanse imperium. (16, 17e eeuw). Daarnaast zijn er lezingen georganiseerd die wat meer diepgang moeten brengen bij wat er al aan informatie is naast alle kunstwerken die in het museum staan uitgestald. Ik bezocht een lezingenreeks met drie voordrachten en tussendoor levendige muziek van een baskisch-spaanse muziekgroep.

De voordrachten waren kort en moesten allen binnen twintig minuten gedaan zijn, interessant was de kernboodschap van Luc Duerloo, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen dat de Zuidelijke Nederlanden niet volledig onderdrukt waren, nadat Nederland onafhankelijk werd, maar er wel degelijk sprake was van een kritische wisselwerking tussen de Spaanse machthebbers en de bevolking.

Bernardo Garcia Garcia, hoogleraar geschiedenis aan de Universidad Complutense de Madrid, wist o.a. te vertellen over de bij ons zo gevreesde Hertog Alva, dat hij een gevierde militair was en naar Nederland werd gestuurd om snel orde op zaken te stellen. Ook was volgens de hoogleraar de bezetting van Nederland in verhouding niet zo gewelddadig en was er geen sprake van een totale inquisitie tegen niet katholieken zoals bijvoorbeeld in Spanje wel het geval was.

De tentoonstelling zelf was zeker de moeite waard, mooie oude kaarten, geweren, brieven en schilderijen omlijst met de nodige informatie om dit alles te duiden. De kaart van de omgeving ‘slag bij Leiden’ en een aantal schilderijen van gerenommeerde kunstenaars als Brueghel, Rubens en Ter Borch maken dat het kwalitatief goed zit. Al moet ook hier weer eens gezegd; de samenstellers zouden beter afstand kunnen houden van de heersende ideologie en de bezoeker meer ruimte geven om zelf te denken en oordelen.

Gezien bij Louis Couperus en de beeldhouwkunst in het Louis Couperus Museum

De zomertentoonstelling in het Louis Couperus Museum is gewijd aan het thema Louis Couperus en de beeldhouwkunst: enerzijds portretten en beeltenissen van Couperus zelf en naar zijn werk, anderzijds beelden uit de klassieke oudheid die hij beschrijft in zijn boeken.